Toepassingen van Datack

De toepassingen van Datack zijn veelzijdig en vinden plaats in alle werkvelden. Als er gebruik gemaakt wordt van data die tijd en/of locatie gebonden is, is Datack direct inzetbaar.

Datack wordt ingezet om slim gebruik te maken van data uit verleden, heden en toekomst. Datack gebruikt de data om gericht te analyseren, te monitoren en te voorspellen.

Verkeerstromen

Datack verwerkt actuele verkeersdata tot real-time informatie over reistijden, files en netwerkbelasting. Daarnaast brengen we de ontwikkeling van doorstroming op hoofd- en onderliggend wegennet, zowel terugkijkend als voorspellend, in beeld. Datack levert real time inzicht in de effecten van zowel infrastructurele als benuttingsmaatregelen. Daarnaast wordt Datack ingezet voor het bepalen van benodigde infrastructurele aanpassingen.

Logistieke stromen

Datack verwerkt real time monitoringsdata van goederenstromen. Daarmee wordt de mate van efficiency van het transport direct zichtbaar. Datack levert waardevolle informatie voor het optimaliseren van logistieke stromen.

Voetgangersstromen

Voor het beheersen van grote groepen mensen bij vervoersknooppunten, en bij evenementen is inzicht in de voetgangersstromen cruciaal. Datack verwerkt locatie- en tijdgebonden data van individuele personen (zoals gps en mobiele telefoondata indien beschikbaar gesteld en geanonimiseerd). Dit biedt waardevolle inzichten voor het ontwerp van vervoersknooppunten maar ook voor bijvoorbeeld crowd-management bij grote evenementen.

Waterstandenverloop

Watermanagement staat of valt met datamanagementsystemen. Data van onder anderen weersvoorspellingen, neerslagmetingen en waterstandmetingen worden verwerkt. Deze data worden snel en slim gecombineerd waardoor real time waterstanden worden voorspeld. Datack levert informatie waarmee de waterhuishouding op orde wordt gehouden en overstromingen worden voorkomen.